Nový moderní rodinný dům stojí na malém, trojúhelníkovém pozemku a vyhýbá se mohutnému smrku. Rádi jsme smrk určili jako budoucího krále zahrady, spolu se starou původní kdouloní tvoří základ nové kompozice. Doplnili jsme kvetoucí keře, jedlé keře, bylinky u terasy, traviny.

A funguje to dobře, sázelo se v roce 2008.