Tradiční vzrostlá zahrada u rodinného domu s řadou nefunkčních staveb a přestárlých stromů potřebovala jen málo. Snad jsme jí vdechli nový život, uklidili, zabydleli.

Zpět na zahrady.