Uááááá.

Nahoře 6 dětí, 3 moje, 3 sousedovic.

Pe: „Mami? Mohli bychom si dát zmzlinu?“

Davídek: „Prosím…“

E: „Ale ne, děti, dyť je zima, leden… ou! Mám na výběr????“


Nutno podotknout, že mi moji synové odpověděli: „Máš! Když řekneš ne, tak Tě zabijeme. My jsme totiž piráti a nindžové a indiáni.“

Občas je lepší přistoupit na jejich hru, že.