Některé rýmy a verše je dobré si zkusit nejprve doma, než je – coby milující žoviální babička – vytáhnu v šatně ve školce. Bohužel to má přepisující efekt – takže se omlouvám, pokud stejně jako já již navždy při slově „tríčo“ doplníte v duchu ten správný rým….