Poslední pohlednice od moře je zároveň výčtem toho, co jsme pozorovali.

Proti bazénovému dnu docela vzrůšo :).

Lovu zdar!